Full Stack Python Course

Tổng Quan

Lập trình Full Stack Python bao gồm các kiến thức về phát triển frontend lẫn backend bằng ngôn ngữ Python. Khóa học này trang bị cho học viên cách xây dựng các ứng dụng web bao gồm logic phía máy chủ (server-side logic), cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Các lập trình viên Full Stack Python cần thành thạo các framework như Django để phát triển backend và các thư viện như React để phát triển frontend. Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể xử lý các nhiệm vụ từ quản lý cơ sở dữ liệu, tạo các ứng dụng web động (dynamic web) có tính tương tác cao, mở ra cơ hội làm việc ở các vị trí như Kỹ sư phát triển web và Kỹ sư phát triển phần mềm.

Cơ Bản

ĐẦU RA: 

 • Tiếp thu kiến ​​thức sâu hơn và tự tin sử dụng Python trong lập trình
 • Tự tin sử dụng các lệnh quản lý GIT áp dụng cho các dự án lập trình
 • Xây dựng một dự án đơn giản bằng Python CLI
Mô-đun khóa học

1. LẬP TRÌNH CƠ BẢN

 • Nhập môn lập trình 
 • Lưu đồ (Flowchart)
 • Thuật toán (Algorithm)

2. PYTHON

 • Lập trình Python 

3. QUẢN LÝ PHIÊN BẢN (GIT)

4. MAIN PROJECT 1 - SỬ DỤNG PYTHON CLI

5. ĐÁNH GIÁ

Trung Cấp

ĐẦU RA:

 • Áp dụng các kỹ năng lập trình Python cùng với công nghệ về giao diện người dùng và MySQL để xây dựng ứng dụng
 • Có khả năng tạo nhiều loại ứng dụng, bao gồm mạng xã hội, hệ thống quản lý nội dung (CMS), nền tảng thương mại điện tử, v.v.
 • Xây dựng và trình bày một ứng dụng
Mô-đun khóa học

1. CÁC CÔNG NGHỆ FRONT END (HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, BOOTSTRAP)

2. NHẬP MÔN SQL & CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (RELATIONAL DATABASES)

3. MYSQL

4. PHÁT TRIỂN WEB SỬ DỤNG DJANGO

5. PROJECT DEMO

6. MAIN PROJECT 2

7. ĐÁNH GIÁ

Nâng Cao

ĐẦU RA:

 • Tự tin lập trình sử dụng React
 • Có khả năng tạo các ứng dụng web tương tác và đáp ứng cho nhiều mục đích khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp
Mô-đun khóa học

1. REACT JS

2. WEB APP SỬ DỤNG REACT JS

3. PROJECT CUỐI KHÓA

4. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn về khóa học mà bạn quan tâm